Een hoogstamboomgaard aanplanten op een makkelijke manier

Als u een hoogstamboomgaard wilt aanleggen dan is dat nogal een karwei: plantgat graven, 2 palen slaan, boom planten, boom vastbinden en daarna nog bij beweiding boomkorven aanbrengen. Als u meer dan 10 bomen moet aanplanten dan is het huren van een minigraver een manier om heel veel tijd te besparen. Hieronder staat een kort filmpje waarbij de minigraver na het graven van het plantgat de palen in de bodem drukt.

Ik heb vorige winter in een boomgaard 13 jonge hoogstamappelbomen aangeplant. Met hulp van een minigraver (met een graafbak van 50cm breed) was ik in 2 uur klaar. Hieronder staat het stappenplan.

 1. uitzetten van de plantgaten met bamboestokken
 2. klaar leggen van 2 boompalen per plantgat
 3. de hoogstambomen bij de plantgaten neerleggen
 4. minigraver schraapt dun de zode eraf op de plek van het plantgat (ca. 50×50 cm) en legt die aan een kant van het plantgat
 5. minigraver graaft tot max. 30 cm diep een plantgat en legt de grond aan de andere kant van het plantgat
 6. de minigraver drukt de 2 boompalen tot de gewenste diepte
 7. plaats de boom in het plantgat en laat de minigraver weer grond in het gat schuiven.
 8. maak de boom vast met band. Handig materiaal is bindbuis (wat boomkwekers veel gebruiken).
 9. steek de zode in stukken en verwerk die zoveel mogelijk aan de randen van het plantgat. Geen zode leggen op of tussen de wortels!
 10. overgebleven grond ook in het plantgat verwerken. PAS OP: plant de boom niet te diep!! bovenste wortels zitten max. 5 cm onder de grond.
 11. Dek de grond af met een flinke laag stalmest (of als u dat niet heeft een laag organisch materiaal) van 10 cm dik.

Meer over aanplanten vindt u in onderstaande diapresentatie bij de cursus Aanplant hoogstamfruitbomen.