Snoeien hoogstambomen

Verwaarloosde appelboom (10 jaar niet gesnoeid). Veel nieuwe zuigers die een nieuwe kroon maken bovenop het oude model.

Het snoeien van hoogstambomen kan worden onderverdeeld in 2 categorieën: normaal onderhoud en achterstallig onderhoud. In beide gevallen gaat het om volwassen bomen. Van normaal onderhoud is sprake als de boom een werkbaar model heeft: dus niet te groot is en dat je overal makkelijk met een ladder bij kunt. Ook dat er niet teveel hout in de boom zit en het hout wat er zit ook vitaal is. Als aan deze voorwaarden niet is voldaan dan kun je spreken van achterstallig onderhoud. Dat vergt een duidelijk andere aanpak dan normaal onderhoud. Vaak is dat vrij specialistisch werk.

Bij het snoeien van hoogstambomen is voor mij de basis het laddergebruik. Makkelijk en veilig op de ladder kunnen snoeien en plukken vind ik essentieel voor het hoogstamgebeuren. Meer hierover kun je lezen in het artikel dat ik heb geschreven voor de NPV.