Snoeimethodes

Als er wordt gepraat over manieren van snoeien dan wordt er al snel gezegd: zet 10 snoeiers bij elkaar en je krijgt 10 verschillende verhalen over snoeimethodes. Dat is inderdaad ook zo, maar wat belangrijk daarbij is wat voor verhaal er achter een methode zit. Kan een snoeier uitleggen waarom die een bepaalde aanpak kiest, of is dat alleen maar omdat die dat nu eenmaal zo in het verleden geleerd heeft?
Ik heb in de afgelopen 30 jaar de instelling gehad dat ik altijd meer kan leren en vooral kan leren van anderen. En heb ook gemerkt dat wat ik 30, 20 of 10 jaar geleden geleerd heb, toch niet altijd de beste manier was om een bepaald doel te bereiken. In 30 jaar heb ik dus een grote ontwikkeling in kennis en ervaring meegemaakt.

In de afgelopen 30 jaar ben ik ook steeds bezig geweest om kennis te vergaren. Snoeide veel samen met andere snoeiers en probeerde  goed bij te houden wat ik het jaar ervoor gedaan had in een boomgaard en wat het effect ervan was. Ik heb daardoor veel geleerd over het snoeien en leer nog altijd. Dat is het aparte: hoe meer je je verdiept in de materie, hoe meer je nieuwe dingen ontdekt en nieuwe vragen stelt. Ik heb veel verschillende stijlen en methodes van snoeien gezien en zelf ook toegepast. Maar heb in de loop van de tijd gemerkt dat het niet om een bepaalde snoeimethode of -stijl gaat. Waar het om gaat is dat je in de gaten krijgt wat er aan de hand is met een hoogstamboom en dat je weet hoe je bepaalde situaties en problemen moet aanpakken, afhankelijk van welk doel je nastreeft.